Garanti & Underhåll

Sjöholms snickeri AB | Belganet

Hur du tar hand om dina produkter

Garanti

För samtliga produkter gäller 1 års garanti från det att produkten lämnat fabriken med undantag för termoglas med 5 års garanti, samt svartmålade snickerier där ingen garanti utlovas på grund av värmekänsligheten.

Vi ersätter inte skador som uppkommit genom bristande underhåll eller felaktig montering. Skador på produkten som orsakats av onormal hantering eller yttre påverkan ersätts ej. Garantin gäller inte efter reparation som utförts på felaktigt sätt.

Skötselråd

Målade Snickerier

Underhåll

En regelbunden koll av produkten är nödvändig för att upptäckten av skador ska ske så tidigt som möjligt. Minst två gånger per år! Om inte några skador uppstått så räcker det i regel med vanlig rengöring av produkten Uppstådda sprickor i färgen måste täppas till omedelbart. Vid köp av kittade fönster måste kunden själv måla kittet. Annars gäller ej garantin.


Rengöring

Använd inte medel som kan skada den målade ytan, exempelvis lösningsmedel eller stålull.
Använd allmänt förekommande rengöringsmedel, till exempel diskmedel. För att undvika ränder bör ytan fuktas nedifrån och upp, men rengöras uppifrån och ned. Det är också viktigt att eftertorka.

 

Bättring

Mindre skador penslas med oljefärg. Vid större skador krävs oftast spackling och ommålning.

 

Klarlackade Snickerier

Underhåll

En regelbunden koll av produkten är nödvändig för att upptäckten av skador ska ske så tidigt som möjligt. Minst 2 gånger per år! Om inte några skador uppstått så räcker det i regel med vanlig rengöring av produkten.

Rengöring

Använd inte medel som kan skada den klarlackade ytan, exempelvis lösningsmedel eller stålull. Använd allmänt förekommande rengöringsmedel, till exempel diskmedel. För att undvika ränder bör ytan fuktas nedifrån och upp men rengöras uppifrån och ned. Det är också viktigt att eftertorka.

 

Bättring

Mindre skador kan penslas med klarlack, men vid större skador krävs oftast spackling och ommålning.

 

Oljade Snickerier

Underhåll

Beroende på vilken typ av oljad produkt det är och hur mycket slitage dess yta utsätts för krävs olika mängd underhåll. Oljade trappor kräver i regel underhåll cirka två gånger per år medan  köksbänkar kräver upp till en gång per månad. För korrekt underhåll läggs ett väldigt tunt lager olja med en svamp. Olja som råkar hamna på andra ytor måste direkt torkas bort, annars bildas fläckar!

 

Obehandlade snickerier

Generellt

Obehandlade snickerier som levererats måste behandlas omedelbart av kunden själv.