Underhåll och garantiGaranti

 

För samtliga produkter gäller 1 års garanti från det att produkten lämnat fabriken med undantag för

termoglas med 5 års garanti, samt svartmålade snickerier där ingen garanti utlovas på grund

av värmekänsligheten.


Vi ersätter inte skador som uppkommit genom bristande underhåll eller felaktig montering. Skador

på produkten som orsakats av onormal hantering eller yttre påverkan ersätts heller ej. Garantin

gäller inte efter reparation som utförts på felaktigt sätt.

Skötselråd Målade snickerier

 

Underhåll

 • En regelbunden koll av produkten är nödvändig för att upptäckten av skador ska ske så tidigt

som möjligt. Minst två gånger per år!

 • Om inte några skador uppstått så räcker det i regel med vanlig rengöring av produkten
 • Uppstådda sprickor i färgen måste täppas till omedelbart.
 • Vid köp av kittade fönster måste kunden själv måla kittet. Annars gäller ej garantin.


Rengöring

 • Använd inte medel som kan skada den målade ytan, exempelvis lösningsmedel eller stålull.
 • Använd allmänt förekommande rengöringsmedel, till exempel diskmedel.
 • För att undvika ränder bör ytan fuktas nedifrån och upp, men rengöras uppifrån och ned. Det

är också viktigt att eftertorka.


Bättring

 • Mindre skador penslas med oljefärg.
 • Vid större skador krävs oftast spackling och ommålning.
Klarlackade snickerier

 

Underhåll

 • En regelbunden koll av produkten är nödvändig för att upptäckten av skador ska ske så tidigt

som möjligt. Minst 2 gånger per år!

 • Om inte några skador uppstått så räcker det i regel med vanlig rengöring av produkten.


Rengöring

 • Använd inte medel som kan skada den klarlackade ytan, exempelvis lösningsmedel eller stålull.
 • Använd allmänt förekommande rengöringsmedel, till exempel diskmedel.
 • För att undvika ränder bör ytan fuktas nedifrån och upp men rengöras uppifrån och ned. Det

är också viktigt att eftertorka.


Bättring

 • Mindre skador kan penslas med klarlack, men vid större skador krävs oftast spackling och ommålning.

 
Oljade snickerier

                     

Underhåll

 • Beroende på vilken typ av oljad produkt det är och hur mycket slitage dess yta utsätts för krävs olika

underhållning. Oljade trappor kräver underhållning cirka två gånger per år medan köksbänkar kräver

upp till en gång per månad.

 • Vid underhållning läggs ett väldigt tunt lager olja med en svamp. Olja som råkar hamna på andra ytor

måste direkt torkas bort, annars bildas fläckar!


Omålade snickerier


 • Omålade snickerier som levererats måste behandlas omedelbart av kunden själv